Hướng dẫn cài cổng gửi mail bằng Gmail

Plugin SMTP cho gmail mail Có nhiều plugin để thiết lập cổng gửi Gmail, mình hay dùng 2 plugin: Gmail SMTP và WP Mail SMTP Gmail SMTP WP Mail SMTP by WPForms Cài đặt cổng SMTP Gmail 1. Tạo Web App trong tài khoản Google của bạn Truy cập vào đường Google Cloud Console chọn … Đọc tiếp Hướng dẫn cài cổng gửi mail bằng Gmail