Email theo tên miền

Email theo tên miền nâng tầm thương hiệu tổ chức, cá nhân. Hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc với năng suất cao hơn và dễ dàng thực hiện ở mọi nơi trên mọi thiết bị. Các ứng dụng kèm theo gồm Gmail , lịch, Drive, Docs và nhiều hơn nữa được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp với độ an toàn và bảo mật cấp quốc tế.

Việc thiết lập và quản lý dễ dàng theo nhóm email như kinh doanh, kỹ thuật… Hệ thống cho phép bạn làm việc thông minh hơn và tập trung vào những gì thực sự quan trọng.

Bảng giá

Mail AM10

đ 3.000.000
 • 10 Email
 • 15GB / Email
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Mobile / IMAP / POP3
 • Chống SPAM, Virus
 • Uptime 99,9%

Mail AM50

đ 6.000.000
 • 50 Email
 • 15GB / Email
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Mobile / IMAP / POP3
 • Chống SPAM, Virus
 • Uptime 99,9%

Mail AM100

đ 12.000.000
 • 100 Email
 • 15GB / Email
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Mobile / IMAP / POP3
 • Chống SPAM, Virus
 • Uptime 99,9%

Nâng cấp dung lượng