Đăng ký tên miền

Tìm kiếm tên miền đẹp, đại diện cho tương hiệu.

Bảng giá tên miền

Tên miền
Phí đăng ký (VNĐ)
Phí duy trì (VNĐ)
.com
280.000
280.000
.vn
760.000
460.000
.com.vn
760.000
460.000
.net
300.000
300.000
.edu.vn
300.000
300.000