Hướng dẫn quản trị website cơ bản

1. Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm

2. Thêm sản phẩm

3. Sửa, xóa sản phẩm

4. Hướng dẫn thay đổi menu chính

5. Thêm danh mục bài viết

6. Thêm bài viết mới

7. Sửa xóa bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *